Numerikus módszerek

Neptun kód: 
BMEEOFTMKT2
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Oktatók: 
Leírás: 

Előadás az első 7 hétben.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/2/0
ZH-k időpontjai: 
10. hét