Talaj és szerkezet kölcsönhatása

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMS52
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a szerkezettervezéshez elengedhetetlenül
 
szükséges geotechnikai alapokat úgy, mint az Eurocode 7 ismeretét-alkalmazását, geotechnikai
 
kategóriák rendszerét, a geotechnikai adatszolgáltatások típusait és tartalmi követelményeit; a
 
cölöpalapozások geotechnikai és szerkezeti tervezését a lehetséges hatásokra; rugalmasan
 
ágyazatott lemezek tervezését, ágyazási együtthatók-rugóállandók felvételét; cölöppel
 
gyámolított lemezek és „rigid inclusion” tervezése; munkatérhatárolások statikai tervezése,
 
elmozdulások számítása, rugóállandók felvételének lehetőségeit és ezek hatását az
 
igénybevételekre/mozgásokra; horgonyok tervezését; hídfőkialakítások geotechnikai kérdéseit;
 
dinamikus hatásokra-földrengésre történő geotechnikai tervezést.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/1/0