Geoinformatikai esettanulmányok I.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTTATC
Kredit: 
4
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy a térinformatikai adatgyűjtés egyik legfontosabb adatforrásával, a távérzékelt felvételekkel, ezek készítésével, feldolgozásával foglalkozik. Fő célja segítséget nyújtani a légi és űrfelvételek beszerzéséhez, a különböző feldolgozási módszerek kiválasztásához. Bemutatja a távérzékelés fizikai alapjait, a különböző jelenségek leképezésének lehetőségeit. Részletesen foglalkozik a távérzékelt képek geometriájával, az adatbázisokba való integrálás lehetőségeivel. Külön kitér a hazai adatszerzés módjaira. Tárgyalja a felvételekből való információgyűjtést, a fotointerpretáció vizuális és digitális eljárásait, az adatok és a terep kapcsolatrendszerét. Ismerteti a különféle alkalmazási lehetőségeken keresztül a távérzékelés felhasználását a tervezési, környezetvizsgálati, katonai, régészeti, stb. területeken. Az elméleti képzés alatt elsajátított tudásanyagot fotointerpretációs gyakorlatokon mélyítik el.

Geoinformatikai esettanulmányok I.