Összehasonlítási módszertanok kritikai elemzése

Rövid leírás: 

A megvalósíthatósági tanulmányokban különböző alternatívák összehasonlításával kell kiválasztani a legkedvezőbb változatokat. Többféle elemzési módszertan van, ezek közül a gyakorlatban nem mindig a legmegfelelőbbet használják az adott célra.

A TDK munkában irodalomkutatás alapján áttekintendőek a lehetséges összehasonlítási módszertanok, alkalmazási területeik, előnyeik, hátrányaik. Elemezendőek az elkészült megvalósíthatósági tanulmányokban használt összehasonlítási módszertanok, kritikai értékelésükkel együtt. Készítendő egy javaslat az egyes projekttípusokhoz alkalmazható/alkalmazandó módszertanokról.

A TDK téma MSc diplomamunkaként tovább folytatható.

Konzulens(ek):