Hajók keltette hullámok hordalékfelkeverő hatásának terepi vizsgálata

Rövid leírás: 

Hajók elhaladásának hatására hullámok alakulnak ki, amelyek a partra kifutva a finom hordalék felkeveredését és a part erózióját okozhatják. Mindkét jelenség kihat a folyóparti élőhelyek minőségére, még ha a hatások rövid időtartamúak is. A kutatás során terepi mérési eljárásokkal tárjuk fel, hogy a hajó keltette hullámok hordalékfelkeverő hatása milyen jellegű a különböző hajójellemzőktől függően, és kitérünk a felkeveredés dinamikájának elemzésére is. Mintaterületként a Duna gödi szakaszát választottuk, ami ökológiai szempontból értékes területnek minősül. A terepi mérésekhez korszerű, akusztikus és optikai elven működő eljárásokat alkalmazunk. A kutatás várható eredményei nemzetközi szinten is újszerűek és hozzájárulnak az építőmérnöki és ökológiai tudományterületek innovatív összekapcsolásához.

Image result for fleit hullámzás

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma