A fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/29
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.gyula@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A korszerű geodéziai infrastruktúra alapvető része a geoid, amely lehetővé teszi a GPS segítségével
történő magasságmeghatározást. Mivel a geodéziai célú GPS vevőkkel az ellipszoid feletti
magasságok cm pontos meghatározása is lehetséges, ezért a tengerszint feletti magasságok
számításához a geoid ugyanilyen pontos ismerete szükséges. Az adott országra vonatkozó minél
pontosabb geoidkép előállítása során alapvető jelentőségűek azok az elvben lineáris integrál
transzformációk (mint pl. a Stokes-integrál), amelyek segítségével pl. a graviméteres ill.
gradiensméréseket geoidmagasságokká számítjuk át. A gyakorlatban azonban a megoldást mindig
valamilyen referencia erőtér felvételével és az integrálási tartomány korlátozásával határozzuk meg,
amely nemlineárissá teszi az integrál transzformációt és ez nehezen számszerűsíthető hibákat,
torzulásokat visz bele a számított geoidmagasságokba. A kutatás során ezért a következő
feladatokat kell elvégezni.

– A vonatkozó nemzetközi szakirodalom feltárása. A Stokes-integrál mint lineáris rendszer
vizsgálata Legendre és Fourier transzformációval.

– A referencia erőtérnek az integrálási tartományhoz képest hosszabb hullámú komponensei
hibáinak hatása a megoldásra.

– Az integrálási tartomány gömbi trapéz és négyszög alakjából következő nemlinearitások
elméleti és numerikus vizsgálata. Számszerű elemzés az ELGI gravitációs adatbázisa
segítségével.

– Következtetések levonása, javaslatok megfogalmazása a nemlinearitásból eredő hiba
csökkentése szempontjából.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Csala Bettina (2016//)
Szûcs Eszter (2009//2016)
Státusz: 
régi