Lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata eltérő hordalékjellemzőjű folyók találkozásánál

Rövid leírás: 

A folyami lebegtetett hordalékvándorlás különféle mennyiségi, illetve minőségi paraméterekkel írható le. A közelmúlt technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a lebegtetett hordalékmérésben is előtérbe kerültek az ún. indirekt eljárások (mint megbízható alternatívák) alkalmazása. Az indirekt módszerek azonban jellemzően érzékenynek bizonyulnak a lebegtetett hordalék minőségi jellemzőiben (például a szemcseméret és az anyagi minőség) bekövetkező változásokra.

A kutatás során két eltérő hordalékjellemzőjű folyó találkozásánál történnek vizsgálatok. A terepi direkt és indirekt mintázást követően a hordalékminták elemzése laboratóriumban történik többféle elemzési módszerrel. Az adatfeldolgozás a kapott eredmények összehasonlító elemzésével, s a következtetések levonásával egészül ki.

 

1. Légifotó a Duna és a Mosoni-Duna találkozásáról: a két folyó színéből már messziről látszik az eltérő minőségű és mennyiségű hordaléktartalom. 

2. A lebegtetett hordalékvándorlás térbeli alakulásának feltérképezése akusztikus mérések alapján a Duna és a Dráva találkozásánál. (SSC = lebegtetett hordaléktöménység)