MTA-BME Lendület New Generation Steel Bridges Research Group

Introduction


The construction industry, and particularly the steel bridge industry, is going through a significant change primarily due to three coincident circumstances: (i) Industry 4.0 and digitalization of the construction industry has fundamentally changed not only the industrial but also the traditional design/manufacturing processes; (ii) appearance of new materials and manufacturing methods; and (iii) the appearance of new bridge types. The new developments in the fields of material science, manufacturing technology, design theory and structural systems are producing a new generation of steel bridges. The altered circumstances in the design and manufacturing require the revision of the traditional design methods and renewal of design theories. The research aims to investigate and renew the design methods and theoretical background of the new generation steel bridges accounting for innovative steel materials, structural solutions, and manufacturing techniques. Please find attached a flyer for collaboration in Horizon 2020 research and innovation proramme here.

 

Aims


The research program focuses on the following four research fields: (i) design theories utilizing high-strength steel structures as innovative new material for steel bridges, (ii) consideration of new manufacturing methods and their specialties in design theories, (iii) numerical model-based design of steel structures as improvement possibility of traditional design methods, and (iv) design theory development for new structural systems using new technical solutions. The main goal of all the four research fields is the implementation of the new achievements and developments of the steel constructional industry into the basic design theories. Therefore, all the separated research topics represent significant steps of a larger research work and have in common to improve the economy of the new generation steel bridges by introducing improved or new design theories ready for industrial application.

Please find attached a description of project aims here.

 

Research outputs


1st year (1 September 2021 - 31 August 2022)

2nd year (1 September 2022 - 31 August 2023)

3rd year (1 September 2023 - 31 August 2024)

4th year (1 September 2024 - 31 August 2025)

5th year (1 September 2025 - 31 August 2026)

 

Contact


Balázs Géza Kövesdi
Project leader
MTA-BME Lendület New Generation Steel Bridges Research Group
Associate professor
Department of Structural Engineering
Faculty of Civil Engineering
Budapest University of Technology and Economics

Building K
3 Műegyetem rkp.
Budapest, Hungary, H-1111
tel: +36 1 463-1998
e-mail: 
kovesdi.balazs@emk.bme.hu

 

Members of the research group


 • Balázs Géza Kövesdi, PhD, project leader
 • Bence Jáger, PhD, researcher
 • Balázs Somodi, PhD, researcher
 • Dénes Kollár, PhD, researcher
 • Mohammed Radwan, PhD student
 • Erzsébet Bärnkopf, MSc student
 • András Horváth, MSc student

 

Publications


Journal papers*

 1. M. Radwan, B. Kövesdi: Equivalent geometric imperfections for local buckling of slender box-section columns, Periodica Polytechnica-Civil Engineering, 65(4), 1279-1287, 2021, DOI: 10.3311/PPci.18545, IF: 1.659, Q3

 2. M. Radwan, B. Kövesdi: Local plate buckling type imperfections for NSS and HSS welded box-section columns, Structures, 34, 2628-2643, 2021, DOI: 10.1016/j.istruc.2021.09.011, IF: 4.010, Q1

 3. B. Jáger, L. Dunai:  Nonlinear imperfect analysis of corrugated web beams subjected to lateral-torsional buckling, Engineering Structures, 245, 112888, p.14, 2021, DOI: 10.1016/j.engstruct.2021.112888, IF: 5.582, D1

 4. B. Kövesdi:  Bemutatkozik az „Új generációs acélhidak” MTA-BME Lendület kutatócsoport, MAGÉSZ Acélszerkezetek, 2021/4, 8-15, 2021. 

 5. D. Kollár, B. Kövesdi, I. Völgyi, I. Biró:  Assessment of deformation in bridge bearing areas using measurements and welding simulationJournal of Constructional Steel Research, 194, 107305, p.20, 2022, DOI: 10.1016/j.jcsr.2022.107305, IF: 4.349, D1

 6. M. Radwan, B. Kövesdi: Improved design method for interaction buckling resistance of welded box-section columns, Journal of Constructional Steel Research, 194, 107334, p.17, 2022, DOI: 10.1016/j.jcsr.2022.107334, IF: 4.349, D1

 7. A. Horváth:  Innovatív, betonnal kitöltött acélcsövek numerikus vizsgálata, Magyar Építőipar, 2022/05-06, 164-168, 2022, DOI: 10.17168/MEIP.2021.70.164.

 8. A. Horváth, D. Kollár, B. Kövesdi: Behaviour of CFST Stub Columns Subjected to Pure Compression, International Journal of Steel Structures, 22, 1175-1188, 2022, DOI: 10.1007/s13296-022-00628-9, IF: 1.541, Q2

 9. B. Jáger, L. Dunai, B. Kövesdi: Lateral-torsional buckling strength of corrugated web girders – Experimental study, Structures, 43(1), 1275-1290, 2022, DOI: 10.1016/j.istruc.2022.07.053, IF: 4.010, Q1

10. E. Bärnkopf, B. Jáger, B. Kövesdi: Lateral–torsional buckling resistance of corrugated web girders based on deterministic and stochastic nonlinear analysis, Thin-Walled Structures, 180, 109880, p.16, 2022, DOI: 10.1016/j.tws.2022.109880, IF: 5.881, D1

11. B. Kövesdi, D. Kollár, L. Dunai, A. Horváth: Reliability analysis-based investigation of the historical Széchenyi Chain Bridge deck system, Results in Engineering, 15, 100555, p.15, 2022, DOI: 10.1016/j.rineng.2022.100555, IF: -, Q1

12. E. Bärnkopf:  Trapézlemez gerincű tartó kifordulásvizsgálata, Magyar Építőipar, 2022/05-06, 159-163, 2022, DOI: 10.17168/MEIP.2021.70.159.

13. G. Németh, B. Jáger, B. Kövesdi, N. Kovács: Experimental investigation pf steel-concrete composite push-out tests with embedded corrugated web, Advances in Structural Engineering, 25(11), 2332-2347, 2022, DOI: 10.1177/13694332221095627, IF: 2.438, Q2

 

*Note:  JCR impact factors are denoted based on jcr.clarivate.com, while quartile rankings are based on SJR indicators in MTMT database.

 

Conference papers
 1. B. Kövesdi, M. Radwan, L. Dunai: SSRC Imperfection combination for global and local interaction of buckling resistance for welded box-section columns, SSRC Annual Stability Conference, Denver, Colorado, 17-18. March. 2022. 

 

Other scientific presentations: 

 1. CEN/TC250/SC3/WG5 szabványbizottsági ülés, Plate buckling resistance of welded box-section columns, előadó: Kövesdi Balázs, 2021.09.28.     

 1. Tanszéki szeminárium, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, MTA-BME Lendület New generation steel bridges Research Group – Introduction, előadó: Kövesdi Balázs, 2021.09.10. 

 1. Tanszéki szeminárium, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, Enhanced design approach for global and local buckling resistance of welded box-section columns, előadó: Mohammad. Radwan, 2022.11.05.  

 1. CEN/TC250/SC3/WG5 szabványbizottsági ülés, Enhanced design approach for global and local buckling resistance of welded box-section columns, előadó: Kövesdi Balázs, 2022.02.11. 

 1. CEN/TC250/SC3/WG5 szabványbizottsági ülés, Patch loading resistance of girders with longitudinally stiffened webs, előadó: Kövesdi Balázs, 2022.02.11. 

 1. CEN/TC250/SC3/WG22 szabványbizottsági ülés, Technical report development, előadó: Kövesdi Balázs, 2022.02.15. 

 1. Európai Acélszerkezeti Szövetség ECCS/TC8 ülése, Enhanced design approach for global and local buckling resistance of welded box-section columns, előadó: Kövesdi Balázs, 2022.06.17.

 2. MAHEG Korszerű ívhegesztés mesterkurzus II. rész, Teljesítménymodulációs hegesztés hőforrás modellje, előadó: Kollár Dénes, 2022.09.15.

 

 

TDK research works

 1. Király Nándor: Íves pilonnal épülő ferdekábeles hidak vizsgálata, konzulensek: Dr. Dunai László (HSZ), Dr. Kövesdi Balázs (HSZ), III. díj + OTDK + CEOS Kft. különdíj

 1. Horváth András: Innovatív, betonnal kitöltött acélcsövek (CFST) numerikus vizsgálata, konzulensek: Dr. Kollár Dénes (HSZ), Dr. Kövesdi Balázs (HSZ), II. díj + OTDK ajánlás + dékáni különdíj

 1. Bärnkopf Erzsébet: Trapézlemez gerincű tartó kifordulás vizsgálata, konzulensek: Dr. Kövesdi Balázs (HSZ), Dr. Jáger Bence (HSZ), I. díj + OTDK

 2. Horváth András: Welding simulation and laboratory measurements of hybrid box-sections, konzulensek: Dr. Kollár Dénes (HSZ), Dr. Kövesdi Balázs (HSZ), I. díj + OTDK ajánlás + rektori különdíj

 1.  

 

Diploma works

 1. Bärnkopf Erzsébet: Trapézlemez gerincű tartók kifordulásvizsgálata, MSc Diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2022.  

 1. Jurina Dária: Hibrid szerkezetek teherbírásvizsgálata, MSc Diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2022. 

 1. Mészáros Dávid: Hosszbordával merevített gerinclemezes tartók beroppanásvizsgálata, MSc Diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2022. 

 1. Répa Rebeka: Hullámlemez gerincű tartó vizsgálata tűzhatás alatt, MSc Diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2022. 

 1. Mihály Fanni: Köszörüléssel módosított varratalak hatásának vizsgálata daruszerkezet fáradásánál, MSc Diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2022. 

 2. Naddaf Mustafa: Flange buckling resistance of corrugated web girders made of high-strength steel, MSc Diploma Thesis, BME Department of Structural Mechanics, 2022. 

 1. Trushenko Aliona and Thomas Laenerts: Bending and shear buckling resistance of hybrid steel girder, MSc Diploma Thesis, Hasselt University, Belgium. 2022. 

 

 

Other scientific results

 1. A kutatócsoport aktívan részt vesz a jelenleg, széleskörű európai együttműködésben készülő, a prEN 1993-1-14 szabvány háttéranyagául szolgáló Technical Report („CEN/TR 1993-1-141: Bachground and Explanations on EN 1993-1-14 Design assisted by finite element analysis”) elkészítésében. A kutatócsoportvezető részt vesz a szakmai háttéranyag kifejlesztésén dolgozó nemzetközi testületben. A dokumentum első verziója 2022. szeptember végére készül el, a végleges dokumentum megjelenése várhatóan 2023 

 1. A kutatócsoportvezető az elmúlt évben elkészítette MTA doktori disszertációját és elindította az eljárást, mely sikeres habitusvizsgálatot követően jelenleg bírálati fázisban van.  

 1. A Stuttgarti Egyetem Institute für Konstruktion und Entwurf Tanszékkel együttműködve elkészült egy szabványmódosító indítvány (Amendment to EN 1993-1-5) a merevített lemezes szerkezetek oszlopszerű és lemezszerű ellenállása közötti interpolációs függvény módosítására. Az ebben a témában elért kutatási eredményünket a CEN/TC250/SC3/WG5 szabványügyi testület műszakilag helyesnek ítélte és megszavazta a szabványba való beépítését az új méretezési képletnek 

 

 

Get rights and content