Hadtörténeti rekonstrukció térinformatika és távérzékelés segítségével

Short description: 

A térinformatikát és a modern távérzékelési eszközöket ma már előszeretettel alkalmazzák a humán szakterületeken is. A régészet és a hadtörténelem sem jelent kivételt ez alól. Az elmúlt korok katonai objektumainak, hadtörténeti eseményeinek egyes (sokszor nagy) részei máig tisztázatlanok vagy rosszul ismertek. A térinformatikán és a távérzékelési adatokon, valamint terepi méréseken alapuló rekonstrukciók olyan objektív, mérnöki szemléletű megközelítések, amelyekkel nagy segítséget nyújthatunk az említett tudományterületek szakembereinek, valamint a témakör érdeklődőinek, ismereteik bővítésére, megerősítésére, esetenként cáfolatára. A rekonstrukciók részei a korabeli környezet, a katonai objektumok és események. Megjelenítésük történhet különböző tematikájú térképek vagy akár animációk segítségével is. A TDK dolgozat témája egy kiválasztott történelmi korszak adott védelmi objektumának, objektumrendszerének és a hozzá kapcsolódó eseményeknek a vizsgálata.  

Consultant(s): 
Suggested level: 
BSc level
MSc level