Üvegoszlopok kísérleti vizsgálata rövid ideig ható központos nyomásra

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/01
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
salem.nehme@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az üvegoszlopok és -lizénák alkalmazhatóságának áttekintése. A teherhordó üvegoszlopok az épületben betöltött szerepének vizsgálata és tanulmányozása. Az üveggel kapcsolatos tervezési nehézségek, különleges igénybevételek vizsgálata.

Tanulmányozva a külföldi és a hazai példákat a jelöltnek laboratóriumi körülmények között is vizsgálnia kell az üvegoszlopokat. Tanulmányozni kell az üvegrétegezési hatásokat, a hagyományos és a biztonsági üvegek teherbírási jellemzőit és a befogási tulajdonságokat.

A feladathoz tartozik a tervezési eljáráshoz szükséges – az üvegoszlop teherbírását befolyásoló - tényezők meghatározása.

A nemzetközi irodalom alapján számításokat kell végezni az üvegoszlopok teherbírására vonatkozóan és összehasonlítani a laboratóriumi eredményekkel.

A kutatás célja egy biztonságos méretezési eljárás kidolgozása, amely adott fizikai és mechanikai tulajdonságok segítségével megbízhatóvá és költséghatékonnyá teszi az üvegoszlop-tervezést.

Megjegyzés: 

A téma Jakab András doktorandusz témájának pontosítása, elfogadása esetén az alábbi szerint kéri a témája megváltoztatását:

Jakab András vagyok és 2014. februárjában nyertem felvételt fél évre állami ösztöndíjasként, egy félévvel később sikerült elnyerni a teljes 3 éves ösztöndíjat. A felvételi eljárásnál a „Pontmegfogású üvegek teherbírásának elemzése című” témára (2010/67 nyilvántartási számmal) jelentkeztem dr. Salem Georges Nehme témavezetőmhöz, azonban nem volt lehetőségem időben benyújtani az új téma kiírásomat.
A felvételi eljárások során a téma elbeszélgetés alatt mind a két alkalommal említettem, hogy nem a fent leírt címmel rendelkező téma áll kutatásom középpontjában, hanem az üvegoszlopok kihajlási viselkedését vizsgálom.
Említettem a felvételi elbeszélgetések során, amennyiben elnyerem az ösztöndíjat szeretném megváltoztatni a témakiírásomat, aminek a címe: Üvegoszlopok viselkedése terhelés hatására.

Az utóbbi egy évben kutatásom során több külföldi és magyar konferencián tartottam előadásokat valamint angol és magyar nyelven publikáltam témámban. Jelenleg 7 publikációm van, amiből egy megjelenése folyamatban van, a publikációs listát mellékelem levelemhez. A kutatás során több mint 120 db próbatest vizsgálatával, laboratóriumi kísérleteket végeztem a módosított PhD téma kiírásnak megfelelően. A 2014/15/2-es szemeszterben kilátásba van helyezve további 2 konferencia részvétel és 1 hazai előadás megtartása.

A fenti indoklással kérem hozzájárulásokat a témaváltoztatáshoz.A jelenlegi kiírása:

Pontmegfogású üvegek teherbírásának elemzése

A pontmegfogású üveg alkalmazhatóságának áttekintése. A pontmegfogású üvegek építésben
betöltött szerepének vizsgálata, tanulmányozása.

Különleges pontmegfogású üveghomlokzatok tervezési kérdései a rájuk ható tényezők
figyelembevételével.

Egy- és többrétegű pontmegfogású üvegek vizsgálata.

Hagyományos üvegek és biztonsági pontmegfogású üvegek teherbírási vizsgálata.

A feladathoz tartozik a tervezési eljáráshoz szükséges - a pontmegfogás teherbírását befolyásoló -
tényezők meghatározása.

A pontmegfogás környezetében fellépő feszültség számítási és kísérleti eredményeik elemzése:

o A hőmérséklet hatása az egy- és többrétegű üvegezésekre;

o Lamináló anyag hatása a pontfogásos üvegre.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Jakab András (2014/2017/)
El Mir Abdul Kader (2014/2018/2018)
Fehérvári Sándor (2006/2009/2009)
Státusz: 
régi