Nagyszilárdságú öntömörödő betonok tervezése (Design of high strength self-compacting concrete)

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/25
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
salem.nehme@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Napjaink betontechnológiája a korszerű betonadalékszereknek köszönhetően lehetővé teszi az egyre nagyobb teljesítőképességű és tartósságú betonstruktúrák megvalósítását. A nagy korai szilárdságú és több mint 70 N/mm2 nyomószilárdságú betonok, valamint a bedolgozás előtt hosszabb időn keresztül stabilizálható betonkeverékek erre meggyőző bizonyítékot nyújtanak. Az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben terjedtek el az öntömörödő és a nagyszilárdságú betonok. 
A feladathoz tartozik a tervezési eljárás kidolgozása az alábbiak figyelembe vételével:
    • a cement típusa, a felhasznált cement mennyisége, a kiegészítő finomrész típusa (pl. kohósalak, mészkőliszt, szilikapor) és fajlagos felülete,
    • a minimális víz adagolás és a víz-cement tényező hatása,
    • az adalékanyag szemmegoszlása és fajtája,
    • az adalékszerek alkalmazása.
A laboratóriumi vizsgálatok során szükséges a nyomószilárdság, vízzáróság, vízfelvétel és rugalmassági modulus meghatározása a víz-cement tényező, a porozitás és a fajlagos felület függvényében.
A nagy teljesítőképesség és az egyszerű bedolgozhatóság mellett az ipar által felhasznált betonokkal szemben támasztott alapvető követelmény a szilárdulási folyamat ellenőrizhetősége is.
 
A doktori kutatás várható eredménye, hogy nagyszilárdságú, öntömörödő betonok kivitelezés és gazdaságosság szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró szilárdulási folyamatainak tervezése válik lehetővé különböző betontechnológiai paraméterek mellett.
 
*****
 
Today's concrete technology, thanks to state-of-the-art concrete admixtures, enables the realisation of concrete structures with increasing performance and durability. High-strength concrete with compressive strength of more than 70 N/mm2, as well as concrete mixtures that workability can be stabilized for a long time, provide convincing evidence. In the last decade, self-compacting and high-strength concrete have become increasingly widespread.
The research project involves developing a design process taking into account:
- type of cement, amount of cement, type of additional fines (eg. blast furnace slag, limestone and silica powder) and specific surface area,
- effect of minimum water addition and water-cement ratio,
- grain size distribution and type of additive,
- the use of admixtures.
In laboratory tests, it is necessary to determine the compressive strength, water tightness, water absorption and elastic modulus as a function of water-cement ration, porosity and specific surface area.
There are essential requirements for concrete used in industry like high performance and easy workability as well as the control of curing process.
The expected result of the doctoral research is to realise the design of hardening processes of high strength and self-compacting concrete with different concrete technology parameters, which are of decisive importance in terms of construction and economics.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Proceedings pro007: 1st International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete Stockholm, Sweden (1999), Edited by Å. Skarendahl and Ö. Petersson; ISBN: 2-912143-09-8; e-ISBN: 2912143721; Pages: 804
2. Self-compacting Concrete, By (author) Gert De Professor Schutter, By (author) Peter J. M. Bartos, By (author), Peter Domone, ISBN10 1904445306; ISBN13 9781904445302, Publication date: 2008
3. Proceedings pro105 : International Conference on UHPC Materials and Structures; Edited by Caijun Shi and Dehui Wang; ISBN: 978-2-35158-164-3; e-ISBN : 978-2-35158-165-0; Pages: 655, Publication date: 2016
4. 8th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete - SCC 2016; Edited by Kamal H. Khayat.
ISBN: 978-2-35158-156-8; e-ISBN: 978-2-35158-157-5, Pages: 533; Publication date: 2016
5. UHPFRC 2017 Designing and Building with UHPFRC: New large-scale implementations, recent technical advances, experience and standards, Edited by François Toutlemonde & Jacques Resplendino
ISBN: 978-2-35158-166-7, e-ISBN : 978-2-35158-167-4; Pages: 1950; Publication date: 2017
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. ÉPÍTŐANYAG: JOURNAL OF SILICATE BASED AND COMPOSITE MATERIALS folyóirat kiadja a Szilikátipari Tudományos Egyesület
2. POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES, Akadémiai Kiadó
3. Heliyon journal, Netherlands, Publisher by Elsevier BV
4. Construction and building Materials, an international journal dedicated to the investigation and innovative use of materials in construction and repair, Publishing Ethics Resource Kit
5. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, an international, transdisciplinary journal focusing on Cleaner Production, Environmental, and Sustainability research and practice.
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Abdulkader, El Mir ; Salem, G NEHME: Ultization of industrial waste powder in self-compacting concrete, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 156 pp. 507-517., 11 p. (2017), DOI WoS Scopus
2. Abdulkader El Mir, Salem Georges Nehme: ACCELERATED CARBONATION EFFECT ON REBOUND INDEX OF SCC; Conference Paper, October 2015; The 11th Central European Congress in Concrete Engineering
3. Salem, G NEHME; Roland, László; Abdel, Kader El Mir: Mechanical Performance of Steel Fiber Reinforced Self-compacting Concrete in Panels, PROCEDIA ENGINEERING 196 pp. 90-96., 7 p. (2017),  DOI Scopus
4. A El Mir, SG Nehme, JJ Assaad: Durability of self-consolidating concrete containing natural waste perlite powders, Heliyon, 2020; https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03165
5. Abdulkader, El Mir ; Salem, G NEHME: Repeatability of the rebound surface hardness of concrete with alteration of concrete parameters, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 131 pp. 317-326. , 10 p. (2017)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Durability of self-consolidating concrete containing natural waste perlite powders, A El Mir, SG Nehme, JJ Assaad - Heliyon, 2020; https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03165
2. Abdulkader, El Mir ; Salem, G NEHME: Ultization of industrial waste powder in self-compacting concrete, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 156 pp. 507-517., 11 p. (2017), DOI WoS Scopus
3. Abdul, Kader El Mir; Nehme, Salem Georges; Nehme, Kinga: In situ application of high and ultra high strength concrete  ÉPÍTŐANYAG: JOURNAL OF SILICATE BASED AND COMPOSITE MATERIALS 68 : 1  pp. 20-23. , 4 p. (2016) 
4. Abdulkader, El Mir; Salem, G NEHME: Repeatability of the rebound surface hardness of concrete with alteration of concrete parameters, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 131 pp. 317-326. , 10 p. (2017) 
5. El Mir, Abdulkader ; Nehme, Salem Georges: Effect of air entraining admixture on the properties of self-compacting concrete incorporating supplementary cementitious materials; POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12 : 3 pp. 85-98. , 14 p. (2017)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Jakab András (2014/2017/)
El Mir Abdul Kader (2014/2018/2018)
Fehérvári Sándor (2006/2009/2009)
Státusz: 
elfogadott