Hidrogeológia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG62
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a vízkutatás földtani, geofizikai módszereit, a talaj-
 
, réteg-, karszt- és hasadékvíz teleptanát, a felszín alatti víz eredetét, tulajdonságait
 
(hőmérséklet és kémiai jelleg). Elsajátítja az utánpótlódás-, forgalom-, beszivárgásszámítási
 
eljárások, valamint vízszint- és hozammérések, nyomjelzések, összefüggésvizsgálatok,
 
karsztterületek és tagolt kőzetkörnyezet modellezésének módszertanát. Megismeri a hévizek
 
tulajdonságait, csoportosításukat, hasznosításukat. Esettanulmányokon keresztül megtanulja a
 
regionális vízgazdálkodás, a mélyépítés és bányászat hidrogeológiai hatásait, vízbázisok
 
védelmét. Megismeri a munkagödör víztelenítési módokat és megtanulja a mélyépítéshez
 
szükséges hidrogeológiai modellek felépítését és alkalmazását.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0