Magasépítés projektfeladat

Neptun kód: 
BMEEOHSA-AP
Kredit: 
6
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0