Történeti földrajz, levéltári adatgyűjtés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTTAT2
Kredit: 
4
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja alapismeretek adása a térinformatikai adatbázis-fejlesztések régi eseményekre, környezetre stb. vonatkozó információgyűjtéséhez. Foglalkozik a különböző dokumentumtípusokkal, hordozókkal, a levéltári tájékozódás kérdéseivel. Kitér a könyvtári és levéltári hálózatok, gyűjtőkörök használatára. Ismerteti a felhasználható térképrendszereket, archív légifénykép anyagokat, egyéb segédeszközöket, a térképezés, vetületi rendszerek alapelveit. Tárgyalja a korábbi korszakok környezetállapot rekonstrukcióinak lépéseit, problémáit. Foglalkozik a földrajzi környezet változásának törvényszerűségeivel, különös tekintettel a Kárpát-medence viszonyaira. Végül részletesen taglalja a források megbízhatóságát, felhasználhatóságát, hitelességét, tehát a forráskritika összetevőit.

Történeti földrajz, levéltári adatgyűjtés