Térinformatikai 3D szoftverismeret

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTTAT5
Kredit: 
6
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy keretei között elméleti és gyakorlati órákat is tartunk. Az előadások rövid és tömör áttekintést nyújtanak az alábbi témakörökben:

  • A digitális domborzatmodellezés alapfogalmai
  • Adatszerkezetek
  • Magasságmérési eljárások
  • Felületmodellezés stratégiái
  • Interpolációs módszerek

A gyakorlati részben a hallgatók a tanszéki térinformatikai laboratóriumban egy mintaállományon keresztül ismerkednek meg a háromdimenziós modellezés megvalósításával, megjelenítési, illetve elemzési lehetőségeivel.