Környezeti információs rendszerek

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTTATE
Kredit: 
6
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a környezeti, környezetvédelmi célokból felállított adatbázisok elkészítésével, az elemzések módszerével. Kitér a környezeti és természetvédelmi hatásvizsgálatok adatgyűjtésére, a különbözô környezeti rendszerek működésére, hatásmechanizmusára. Foglalkozik a hatásvizsgálati adatbázisok felépítésével, tájékoztatást ad a környezetvizsgálat földrajzi, fizikai, távérzékelési és statisztikai módszereirõl. Tárgyalja a lokális és regionális vizsgálatok felépítését, a kockázati tényezõk feltárását, a vizsgálati lehetõségeket, az adatrendszerek működési feltételeit. Kiemelten foglalkozik a tájátalakítás, mezõgazdaság környezetbefolyásoló hatásaival. Végezetül példákon keresztül és a gyakorlatban is végrehajtva mutatja be az ipari térségek környezeti információs rendszereinek felépítését.

Környezeti információs rendszerek