Geotechnika és mérnökgeológia projekt

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMS5P
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a geotechnikai és mérnökgeológiai tervezés
 
folyamatát és annak lépéseit. A félév során a hallgató egy projekten keresztül ismeri meg a
 
geológiai, geotechnikai adatgyűjtést, modellalkotást, méretezési és számítás feladatokat.
 
Megtanulják az analitikus és numerikus tervezési módszerek gyakorlati alkalmazását.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0