3D szerkezetkonstruálás

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSAS45
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika fontosabb ágaival és azokban alapvető ismereteket szerezzenek. A cél elérésére az elméletibb előadásokon bemutatjuk a számítógépes rendszerek fontosabb komponenseit, működésének alapelveit. Az ismertetett eljárásokat tematikusan csoportosítva tárgyaljuk. Az elméleti ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a későbbi tanulmányaik során szükséges informatikai eszközökkel tisztában legyenek, a szaktárgyakban szükséges számításokhoz az alapvető képességeket megszerezzék.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0