Végeselemmódszer építőmérnököknek

Neptun kód: 
BMEEOTMMS51
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/2/0