Kúthidraulikai vizsgálatok kisminta- és numerikus modellezéssel

Rövid leírás: 

Mélyépítési mérnöki munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen az adott területre jellemző áteresztőképességi együttható ismerete, melyet terepi vizsgálatokkal vagy mintavételezéssel határozhatunk meg. A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Laboratóriumában már 2011 óta aktívan foglalkoznak a próbaszivattyúzás folyamatának jobb megismerésére irányuló kismintakísérletezéssel.

A dolgozat keretein belül szivárgás- és kúthidraulikai mérésekre alkalmas kismintamodellen kell laboratóriumi méréseket elvégezni. A permanens és nem permanens vizsgálatok különböző kútkialakítások és peremfeltételek mellett történnek. Az előállított adathalmaz felhasználásával numerikus modell építésére lesz lehetőség, mely a teljes modelltérben lejátszódó szivárgáshidraulikai folyamatok mellett a kútpaláston kialakuló szabad szivárgási felület kezelésére is alkalmas.

 

Javasolt szint: 
BSc téma