Hazai nagy tavak vízjárása és vízmérlege az éghajlatváltozás fényében

Rövid leírás: 

Az éghajlatváltozás feltehetően hatással lesz a hazai nagy tavak vízkészletének és vízjárásának alakulására is. A vízkészletet meghatározó legfontosabb vízmérleg komponensek a tóra hulló csapadék, a vízgyűjtőről érkező felszíni és felszín alatti hozzáfolyás, az elfolyó vízmennyiség, illetve a párolgás. A Balaton, Fertő és Velencei tavakra viszonylag hosszú és részletes adatsor áll rendelkezésre a vízmérleg egyes elemeiről. A TDK dolgozatban vizsgálandó ezen idősorok felhasználásával – a mért értékek megfelelősége mellett – a vízkészlet hosszútávú változása a múltbéli időszakra, majd ennek segítségével megbecsülendő a jövőbeli változás várható iránya és nagyságrendje. A kutatás célja az elmúlt évtizedekben már lezajlott vízkészlet- és vízmérlegváltozások részletes feltárása, illetve azok jövőre vonatkozó trendjeinek becslése változó éghajlat mellett. A hosszú távú változások számítása mellett célunk az egyes komponensek és a vízjárás éven belüli eloszlásának vizsgálata és előrejelzése is.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma