Magyarország vízmérlegének elemzése az éghajlatváltozás tükrében

Rövid leírás: 

Az éghajlatváltozás és a felszínborítás megváltoztatása (beépítettség, úthálózat, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) hatással van a hidrológiai ciklusra, a víz körforgásában résztvevő tagok arányának alakulására. A légkör párafelvevő képessége növekszik a felmelegedéssel. A párolgás növekedéséhez azonban szükség van a felszín párologtató képességének növekedésére is. Ha nincs „elegendő” párolgás, akkor a felszínről a párolgáshővel elszállított energia mennyisége és aránya csökkenhet a felszínen maradóhoz képest, ez a felszíni hőmérséklet növekedését okozhatja. A közvetlen párolgáshoz és a növények párologtatáshoz elérhető víz mennyisége azonban a csapadék eloszlásának változásával kezd korlátozó tényező lenni a szárazföldek belsejében. A TDK dolgozat részeként elemezni kell a főbb meteorológiai és hidrológiai adatokat (csapadék, párolgás, lefolyás, beszivárgás, felhasználás), majd bemutatni és elemezni azok trendjét és összefüggéseit a légköri víz- és energiamérleg változásaival.

Érdeklődés: éghajlatváltozás, fenntarthatóság, hidrológiai ciklus, vízkészletek, meteorológia,

Használandó szoftverek: Excel/Matlab, QGIS/ArcGIS

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma