Ős-Hajta rehabilitációjának vizsgálata

Rövid leírás: 
A hazai vizes élőhelyek aránya a vízrendezési munkák miatt a természetes állapothoz képest 2%-ra zsugorodott. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul a vízjárta területek helyreállítására, aminek alapvető feltétele a víz visszajuttatása a tájba. A természetvédelmi vonatkozások mellett ez a folyamat több kérdést is felvet: milyen mértékű lesz a felszíni és a felszín alatti vízjárás tér- és időbeli megváltozása, ez milyen mértékben érinti a meglévő területhasználatokat, milyen mennyiségű víz szükséges a várt ökológiai hatásokhoz, stb.
 
A TDK a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) egy élőhelyek helyreállítási projektjéhez kapcsolódik, melyben a nemzeti park vizes élőhelyek rehabilitációját végzi el az Ős-Hajta meder környezetében, a Hajta-patak időszakos visszaduzzasztásával. A kutatásban a Hallgató feladata, hogy a nemzeti parkkal folytatott egyeztetés után (i) megvizsgálja a vízvisszatartás időbeli dinamikáját és hatását a Hajta-mocsár területén és/vagy (ii) kapcsolt felszíni-felszín alatti hidrodinamikai szimulációkkal vizsgálja a Hajta-mocsártól alvízi irányban levő további területek időszakos elárasztásának lehetőségét, hatását.
 
Használt eszközök: QGIS, HEC-RAS, MODFLOW
 
A téma hátterét bemutató rövidfilm:
DINPI - "Adjuk vissza a vizet a tájnak"
 
A téma külsős társkonzulense:
Dukay Igor
természetvédelmi szakmérnök
 
Előzetes elárasztás:
 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma