Az energiatudatos szemlélet erősítésének lehetősége az Építőmérnöki Karon

Rövid leírás: 

Az építőmérnöki szakma jellegzetessége és jelentősége abban mutatkozik meg, hogy a szakma alkotásait a társadalom minden tagja látja és használja. Ezek az alkotások többek között az épületek, utak, vasutak, hidak, vízellátási és csatornázási műtárgyak, vízrendezéssel és folyószabályozással kapcsolatos építmények. A szakma összetettségének és komplexitásának köszönhetően igen sok tantárgy kapcsolódik az „energia” témakörhöz. Ezeknek a tantárgyaknak a száma megközelíti az ötvenet. Az energiatudatos szemlélet erősítése tantárgyi tartalmakon és tantárgyközi kapcsolatokon keresztül is lehetséges. A dolgozat célkitűzése rámutatni a már meglévő a kapcsolódási pontokra, és olyan új tartalmi-módszertani megoldások kidolgozása, amelyek a szemléletformálásban hatékonyan részt vesznek