Hulladéklerakók hosszútávú viselkedésének vizsgálata geotechnikai módszerekkel

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
14/20
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
varga.gabriella@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Környezetünk védelme, állapotának megóvása kiemelkedő fontosságú kérdés napjainkban. A mérnöki tervezés is mindinkább környezettudatos, ami különösen igaz hulladéklerakók tervezése, létesítése során, amikor sok esetben a környezetre potenciálisan – kisebb-nagyobb mértékben - ártalmas anyagok elhelyezésére kell megfelelő műszaki megoldást találnunk úgy, hogy a környezetszennyezés veszélyét a minimálisra csökkentsük.

A EU-s előírásokat nem teljesítő hulladéklerakók bezárása és rekultiválása komoly feladatot jelent a szakemberek számára. A hulladéktest nyírószilárdsági paramétereinek ismerete elengedhetetlen az állékonyságvizsgálatok elvégzéséhez, a rekultivációs tervek elkészítéséhez. A lerakott hulladék összenyomódási tulajdonságai, a hulladéktest hosszú távú alakváltozása kritikus pontja a mérnöki munkának. Mind a mai napig nem született egységes szabályozás hulladékok összenyomódásának számítására. Jelenleg kevés és hiányos tapasztalat áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi szakirodalomban ismertetett tapasztalati értékek a hazai viszonyokra mennyire alkalmazhatóak.

A PhD téma célkitűzése, hogy segítse a hulladékok rövid- és hosszú távú alakváltozási folyamatainak leírását. Ehhez a következő feladatok elvégzése szükséges:

- A korábbi nemzetközi kutatási eredmények és módszerek áttekintése és feldolgozása.

- Hazai süllyedésszámítási eredmények összegyűjtése és a nemzetközi adatokkal való összevetése.

- Kompressziós vizsgálatok segítségével talajfizikai paraméterek meghatározása különböző korú és összetételű hulladék esetén.

- Végeselemes programok segítségével konkrét esettanulmányok back-analízisét előállítva a paraméterek validálása.

- Hulladékmodell kialakítása ismert talajmodellek hasonlóságára alapozva.

- Süllyedési-összenyomódási szempontok kapcsolódása a hazai lerakók tervezési irányelveinek megfogalmazásához.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Dr. Szabó Imre- Dr. Szabó Imre:Hulladéklerakók rekultivációja, utógondozása 2012.
 • Zekkos, D., Gkrizi, A. Athanasopoulos, G. A. (2013) “Investigation of fibrous reinforcement effect on shear resistance of soil-waste mixtures”, ASTM Geotechnical Testing Journal, Vol. 36, No. 6, 2013, 867-880.
 • Law, James. "Sanitary Landfill Mining - Operational Interim Slope Stability Aspects." 2013 Sardinia Symposium, Cagliari, Sardinia, Italy, September 30 - October 4, 2013.
 • Zekkos, D. 2005: Evaluation of static and dynamic properties of municipal solid waste. PhD thesis, Universtity of California, Berkley.
 • Mahler, C. F., Neto, A. L. 2006: Effect of fibre on shear strength of residue from mechanical–biological pretreatment of waste. Int. J. Environment and Waste Management, Vol. 1, No. 1, pp. 85-93.
 • Dixon, N., Langer, U. 2006: Development of a MSW calssification system for the evaluation of mechanical properties. Waste Mangement Journal Volume 26, Issue 3, pp. 220-232.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Waste Management
 • Environment and Waste Management
 • ASTM Geotechnical Testing Journal
 • Hulladékonline
 • Waste Management and Research
 • Periodica Polytechnica
 • GEOTUDOMÁNYOK
 • KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Dr Varga G., Huszák T., Kárpáti D. Innovative design of landfills In: Karl E Lorber, Roland Pomberger, Josef Adam, Alexia Aldrian, Astrid Arnberger, Gernot Kreindl, Hannes Menapace, Renato Sarc, Theresa Schwarz (szerk.) DepoTech 2012 International Conference, Montanuniversitat Leoben. Konferencia helye, ideje: Leoben, Ausztria, 2012.11.06-2012.11.09. Leoben: Institut für Nachhaltige Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik, 2012. pp. 741-744.
  (ISBN:978-3-200-02821-0)
 • Varga Gabriella: Hulladéklerakók monitorozása geotechnikusi szemmel MŰSZAKI ELLENŐR 8: pp. 38-40. (2012)
 • Varga G: Hulladéklerakók állékonysági kérdései 89 p. Doktori Iskola: Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola. Tudományág: műszaki tudományok/építőmérnöki tudományok Témavezető: Farkas József (Geotechnika)
  Benyújtás éve: 2010. Védés éve: 2010.
  Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2010.
 • Varga Gabriella:Stability analysis of bioreactor landfills In: Proceedings of the XVth European Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering. Konferencia helye, ideje: Athens, Görögország, 2011.09.12-2011.09.15.pp. 1827-1831.
 • Varga Gabriella: Degradation Dependent Stability Issues of Landfills In: Józsa János, Lovas Tamás, Németh Róbert (szerk.) Proceedings of the Conference of Junior Researchers in Civil Engineering 2012. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.06.19-2012.06.20. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012. pp. 267-271.
  (Proceedings of the Conference of Junior Researchers in Civil Engineering 2012)
  (ISBN:978-963-313-061-2)
 • Varga Gabriella, Czap Zoltán: Hulladéklerakók végeselemes vizsgálatai GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN X:(III) pp. 52-53. (2010)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Varga Gabriella: Geotechnical Aspects of Bioreactor Landfilles PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 55:(1) pp. 39-44. (2011)
 • Varga Gabriella: Comparison of Landfill Stability Analysis Results Based on Literature Reccommendations GEOTUDOMÁNYOK GEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 3:(5) pp. 71-76. (2014)
 • Dr Varga Gabriella, Faur Krisztina Beáta: Hulladékok teherbírásának meghatározása CPT-eredmények alapján: Determination of shear strength of solid wastes based on CPT test results GEOTUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE: A SOROZAT BÁNYÁSZAT 83.:(1.) pp. 271-276.(2012)
 • Varga Gabriella: Meredek rézsűvel kialakított hulladéklerakók állékonysági kérdései HULLADÉK ONLINE 4:(1) pp. 1-11. (2013)
 • Varga Gabriella, Czap Zoltán, Mahler András: Bevágási rézsűk tartós stabilitása KÖZLEKEDÉSÉPITÉSI SZEMLE: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS HAVI LAPJA 59:(3) pp. 17-21. (2009)
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Chihi Feten (2020/2024/)
  Státusz: 
  elfogadott