Élettartam-költség modellek alkalmazása az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.csaba.uvt@gmail.com
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A közúti infrastruktúrát illető beruházási döntések meghozatalakor a jellemző hazai közigazgatási gyakorlat alapvetően csak a megvalósításhoz kapcsolódó, egyszeri, ún. építési költségeket veszi figyelembe.
Ezzel szemben a nemzetközi gyakorlatban az illetékes útügyi adminisztrációk évtizedek óta támogatják és nagyberuházások esetében jellemzően elő is írják az ún. élettartam-költség elemzések végrehajtását, amely során a beruházás közvetlen költségei mellett a létesítmény életciklusa alatt felmerülő valamennyi költség - valamilyen megbízhatósággal - figyelembe vételre kerül.
Ezen élettartam-költség elemzések és modell számítások tárgyköréhez kapcsolódó kutatások fő célja ma már a sztochasztikus bizonytalanságok kezelése, ezáltal az módszertanok finomítása.

A PhD téma középpontjában az élettartam-költségek kutatása és elemzése áll.
A kutatás közvetlen célja az életciklus-elemzésben használt meglévő összefüggések - leromlási modellek, tönkremeneteli mechanizmusok, döntési fák, sztochasztikus vagy szimulációs technikák, stb. - pontosítását szolgáló, olyan tudományos eredmények kidolgozása, amelyek már az útpályaszerkezetek méretezése során alkalmazhatók és segítségükkel a különböző pályaszerkezeti variációk komplex módon hasonlíthatók össze.

Külön vizsgálatok tárgyát képezheti az elemzések finomítása a hazai műszaki és jogi szabályozási környezetben való alkalmazhatóságra, illetve a teljesítményelvű illetve teljesítményalapú kivitelezési szerződések fejlesztésére tekintettel.
Részét képezheti továbbá a kutatásnak a fenntartható fejlődés érdekében tett szakmai erőfeszítések nyomán megjelenő új, innovatív építőanyagok és műszaki megoldások, továbbá technológiai lehetőségek figyelembevétele is.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nádasi Réka (2017/2022/)
Soós Zoltán (2014/2017/2017)
Cho Seoyoung (2018/2021/2023)
Primusz Péter (2020/2022/)
Státusz: 
régi