Térbeli objektumrekonstrukció teljes hullámalakos lézerszkenner adatokból

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/32
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
barsi.arpad@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A repülőgépre felszerelt ún. légi lézerszkennerek működésük során lézerimpulzusokat bocsátanak ki, amelyek a terep különböző magasságú tárgyairól eltérő módon szóródnak és verődnek vissza. Ugyanannak az impulzusnak több visszaverődését is érzékelik napjaink nagyérzékenységű műszerei.
Ezek az eszközök mára eljutottak arra a fejlettségi szintre, hogy a kibocsátott lézerimpulzusok visszaverődésekor a teljes visszaverődött jelalakot képesek digitalizálni.
Működésüknek köszönhetően óriási adatmennyiség keletkezik a mérések során, ugyanakkor az előzetes vizsgálatok szerint rendkívül sok információ nyerhető; nemcsak a terület geometriájáról, hanem az ott található természetes és mesterséges tereptárgyak anyagáról.
A kutatás ennek az információnak a kinyerésére irányul, ami igényli a megfelelő fizikai ismeretek (optika, anyagjellemzők stb.), az informatika (nagy adatmennyiségek kezelése, adatbányászat stb.), programozási ismeretek, valamint a gyakorlatban alkalmazott rendszerek kezelésének képességét.
A munka során tanulmányozni kell a térbeli objektumok rekonstrukciójára irányuló modellezési eljárásokat, azokat saját eljárásba kell beépíteni.
A feladat megoldása folyamán elemezni kell a képi nyersanyagok vagy más adatforrások együttes felhasználásával történő pontosságnövelés lehetőségét.
Független adatforrásokból az eredmények matematikai/statisztikai értékelése szintén a feladat részét képezi.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Potó Vivien (2017/2021/2023)
Kapitány Kristóf (2012/2015/2015)
Sárközi Boglárka (2011/2014/)
Molnár Bence (2008/2012/2013)
Kertész Imre (2006/2009/2011)
Szeverényi Nikol (2006/2016/2018)
Schrott Péter (2005/2009/)
Kibédy Zoltán (2005/2007/)
Kugler Zsófia (2003/2006/2008)
Státusz: 
régi